Credit Control, a.s. ponúka široké portfólio konzultačných služieb, medzi ktoré napr. patria:
- zakladanie nových spoločností
- registrácia zmien v Obchodnom registri
- vybavovanie živnostenských listov a koncesií
- sprostredkovanie notárskych a právnych služieb
- daňová registrácia novozaložených spoločností
- spracovávanie podnikateľských plánov
- finančné analýzy a projekcie
- risk management
- prieskum trhu
- telemarketing
- zostavovanie a vyhodnocovanie investičných plánov
- analýzy ziskovosti investičných návrhov
- vyhľadávanie investorov a financujúcich inštitúcií
- pomoc pri prezentácií investičných projektov u potenciálnych investorov
- vyhľadanie vhodných objektov, budov, hál, pozemkov
- komplexné poradenstvo v oblasti eurofondov, vrátane prípravy potrebnej dokumentácie